Naslovnica Što je ECDL (European Computer Driving Licence) Programi Download Cjenik Kontakti
 
OSNOVNI PROGRAM - dobro poznavanje rada na računalu  

120 sati

Cjelokupni nastavni plan - Syllabus 5

Program Puni Osnovni, namijenjen je polaznicima koji će nakon tečaja, znati kvalitetnije i učinkovitije obavljati poslove na radnom mjestu.
Program Skraćeni Osnovni namijenjen je kandidatima koji samo pristupaju ispitima.

M1 - Osnovni pojmovi informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT)  

Obrađuje se poznavanje osnovnih pojmova o računalu, hardverskom i softverskom dijelu, tj. uređajima i programima koji čine računalo, poznavanje osnovnih pojmova o računalnim mrežama i internetu, mogućnostima primjene i korištenja računala u raznim strukama i u svakodnevnom životu.

Obrađuje se i značenje sigurnosti podataka i informacija i ugroženost virusima, ergonomske, zdravstvene i ekološke aspekte vezane uz korištenje računala, te pojam i značaj autorskih prava u informatici i dio zakona vezan uz primijenjenu informatiku.

  M1 - Osnovni pojmovi informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT)Nastavni plan
Probni test MS Office 2003
Probni test MS Office 2007
Probni test MS Office 2010

M2 - Korištenje računala i upravljanje datotekama

 

Obrađuje se korištenje osnovnih funkcija osobnog računala i operacijskog sustava, uglavnom rada s direktorijima (mapama, folderima) i datotekama, što uključuje osnovne postupke kao što su otvaranje datoteka, spremanje, prijenos i kopiranje, brisanje datoteka, pretraživanje datoteka, komprimiranje, ispisivanje i obranu od virusa.

Obrađuje se i osnovno prilagođavanje postavki računala i pokretanje aplikacija, te uporabu drugih jednostavnijih alata koje operacijski sustav sadrži.

Usvajanjem ovog gradiva polaznik će naučiti koristiti računalo.

  M2 - Korištenje računala i upravljanje datotekamaNastavni plan
Probni test MSW XP/MSO 2003
Probni test MSW Vista/MSO 2007
Probni test MSW 7/MSO 2010

M3 - Obrada teksta

 

Obrađuje se korištenje računala u aplikaciji (primjeni) nazvanoj obrada teksta. Usvajanjem gradiva ovog modula polaznik će naučiti kako otvoriti neki dokument na računalu ili kreirati novi, kako izvesti razne operacije s tekstom od unosa, oblikovanja, brisanja, do spremanja, sortiranja, unošenja dodatnih informacija u obliku tablica, slika, crteža, grafikona, sortiranja teksta i dokumenata, spremanja, i ispisivanja u raznim oblicima.

Usvajanjem gradiva ovog modula stječe se znanje koje je vrlo upotrebljivo kako u poslovnom, tako i u privatnom životu jer se od svih aplikacija najčešće koristi upravo obrada teksta.

  M3 - Obrada tekstaNastavni plan
Probni test MS Office 2003
Probni test MS Office 2007
Probni test MS Office 2010

M4 - Proračunske tablice

 

Obrađuje se gradivo koje se odnosi na proračunske tablice i rad s tablicama različitih vrsta, veličina i nivoa složenosti.

Usvajanjem ovog gradiva polaznik će naučiti kako kreirati tablice, izvoditi razne računske operacije s podacima u tablici, od najjednostavnijih prosjeka ili izračunavanja ukupnog zbroja za pojedine stupce do složenih statističkih računanja, kombinacije tekstovnih i brojčanih podataka u tablici, operacije s tablicama, spremanje tablica, ispisivanje u obliku raznih dijagrama i grafikona i baratanje s listovima i knjigama tablica.

  M4 - Proračunske tabliceNastavni plan
Probni test MS Office 2003
Probni test MS Office 2007
Probni test MS Office 2010

M5 - Korištenje baze podataka

 

Obrađuju se na baze podataka i polaznik će usvajanjem ovog gradiva naučiti osnovne teorijske pojmove o bazama podataka (pojmovi tablice, slogova, polja, tipova podataka, ključeva za pretraživanje itd.), ali i praktičan rad na kreiranju baze podataka, odnosno tablice podataka.

Obrađuje se i izvođenje osnovnih operacija s bazom (slogovima), određivanja ključeva, pretraživanja baze podataka i sortiranja, te kreiranje ispisa i ispisivanje raznih vrsta obrazaca i izvještaja.

  M5 - Korištenje baze podatakaNastavni plan
Probni test MS Office 2003
Probni test MS Office 2007
Probni test MS Office 2010

M6 - Prezentacije

 

Obrađuje se prezentiranje podataka i informacija.

Usvajanjem ovog gradiva polaznik će naučiti kako kreirati prezentaciju, od najjednostavnijeg unosa i uređivanja teksta na stranice koje predstavljaju neku vrstu dijapozitiva i prikazuju se najčešće projektorom, do unošenja složenih objekata kao što su grafikoni, slike, animacije, zatim dodavanje zvučnih i svjetlosnih efekata, te povezivanje svih stranica prezentacije u kontinuiranu projekciju, prikaz koji teče i izvodi se na posebnom projektoru vezanom za računalo.

  M6 - PrezentacijeNastavni plan
Probni test MS Office 2003
Probni test MS Office 2007
Probni test MS Office 2010

M7 - Pregledavanje weba i komunikacije

 

Upoznavanje s pojmovima interneta i World Wide Web-a (WWW), pretraživačima i pretraživanjem weba, navigacijom na webu, elektroničkom poštom i čitavom tehnikom elektroničkog komuniciranja.

Gradivo je praktično orijentirano i sve treba odmah isprobati u okviru primjera koji zorno pokazuju kako načine i metode korištenja, tako i mogućnosti koje elektroničke komunikacije danas pružaju.

I ovaj je modul vrlo praktičan i nadasve zanimljiv za sve one koji počinju koristiti računala, ali i one koji ih već koriste.

  M7 - Pregledavanje weba i komunikacijeNastavni plan
Probni test MS Office 2003
Probni test MS Office 2007
Probni test MS Office 2010
     
 
 
START PROGRAM - poznavanje rada na računalu  

76 sati

 

Program Puni Start, namijenjen je polaznicima koji nemaju potrebu za svih sedam modula. Program se sastoji od bilo koja četiri modula Osnovnog programa.
Program Skraćeni Start namijenjen je kandidatima koji samo pristupaju ispitima.


M2 - Korištenje računala i upravljanje datotekama
M2 - Korištenje računala
i upravljanje datotekama


M3 - Obrada teksta
M3 - Obrada teksta


M4 - Proračunske tablice
M4 - Proračunske tablice


M7 - Pregledavanje weba i komunikacije
M7 - Pregledavanje weba
i komunikacije

       
 
 
NAPREDNI PROGRAM - odlično poznavanje rada na računalu  

88 sati

Cjelokupni nastavni plan - Syllabus 2

Program Puni Napredni, namijenjen je polaznicima koji će nakon tečaja, znati obavljati zahtjevnije poslove na radnom mjestu. Program Skraćeni Napredni namijenjen je kandidatima koji samo pristupaju ispitima. Preduvjet je posjedovanje ECDL Osnovne diplome.


AM3 - Obrada teksta - napredni stupanj

AM3 - Obrada teksta
napredni stupanj


AM4 - Proračunske tablice - napredni stupanj

AM4 - Proračunske tablice
napredni stupanj


AM5 - Baze podataka - napredni stupanj

AM5 - Baze podataka
napredni stupanj


AM6 - Prezentacije - napredni stupanj

AM6 - Prezentacije
napredni stupanj