Naslovnica Što je ECDL (European Computer Driving Licence) Programi Download Cjenik Kontakti
 
CJENIK      

 

ECDL Indeks

 

 

 

 

OSNOVNE CIJENE

 
PUNI PROGRAMI
 

Puni Start program - 76 sati nastave
M2 + M3 + M4 + M7+ literatura + indeks + četiri ispita

2.600,00 kn

 

Puni Osnovni program - 120 sati nastave
M1 + M2 + M3 + M4 + M5 + M6 + M7 + literatura + indeks + sedam ispita

3.400,00 kn

 
Puni Napredni program - 88 sati nastave
AM3 + AM4 + AM5 + AM6 + literatura + četiri indeksa + četiri ispita

3.960,00 kn

 
   
SKRAĆENI PROGRAMI - SAMO POLAGANJE ISPITA
 
Skraćeni Start program
Indeks + četiri ispita

700,00 kn

 
Skraćeni Osnovni program
Indeks + sedam ispita

1.000,00 kn

 
Skraćeni Napredni program
Četiri indeksa + četiri ispita naprednog stupnja

2.200,00 kn

 
     
POJEDINAČNI SATI NASTAVE
 

M1 - Osnovni pojmovi informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT), 4 sata

100,00 kn

 

M2 - Korištenje računala i upravljanje datotekama, 12 sati

300,00 kn

 

M3 - Obrada teksta, 24 sata

600,00 kn

 

M4 - Proračunske tablice, 24 sata

600,00 kn

 

M5 - Korištenje baze podataka, 24 sata

600,00 kn

 

M6 - Prezentacije, 16 sati

400,00 kn

 

M7 - Pregledavanje weba i komunikacije, 16 sati

400,00 kn

 
AM3 - Obrada teksta - napredni stupanj, 24 sata

600,00 kn

 

AM4 - Proračunske tablice - napredni stupanj, 24 sata

600,00 kn

 

AM5 - Baze podataka - napredni stupanj, 24 sata

600,00 kn

 
AM6 - Prezentacije - napredni stupanj, 16 sati

400,00 kn

 
   
INDEKSI i ISPITI
 
Osnovni Indeks - za sedam ispita

300,00 kn

 
Ispit iz Osnovnog programa

100,00 kn

 
Napredni Indeks - pojedinačno za svaki napredni ispit

300,00 kn

 
Ispit iz Naprednog programa

250,00 kn

 

 

Popusti na pune programe za gotovinsko plaćanje.

Mogućnost obročne otplate.

Mogućnost pohađanja individualne nastave.